СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ УРВИЧ

Местността е заселена още от времето на траките. Позната е и като късноримска и византийска крепост Ескумане, т.е. крепост на Ескус (на р. Искър). През римско време пътят, минаващ покрай крепостта, се е наричал Траяно на името на римския император Траян (98 - 117 год.).

По времето на византийския император Юстиниан, твърдината изпълнява ролята на военно-отбранителна крепост, защитаваща пътя Виндобона - Сингидунум - Наисос - Сердика -Тримонциум (Филипополис) - Адрианополис – Визанциум.

През 789 - 809 год. прабългарите превземат крепостта. Основна роля в укрепването й има и цар Самуил. Крепости с подобно военно-отбранително значение край Сердика има в Лозенската планина, Плана, Средногорието и Люлин планина.

През годините на турските нашествия, в края на 14 век, Урвич оказва силна съпротива. През 1382 година турците превземат София, но крепостите в Бояна, Бистрица и Урвич все още са в български ръце. Именно край Урвич се водят последните сражения между завоевателите и отслабналата българска войска.

Крепостта Кокалянски Урвич се е издигала на скалистия масив средобърдие, където се срещат разклоненията на Витоша, Плана и Лозенската планина и е преграждала долината на река Искър. Южната страна на масива е непристъпна, тъй като тук скалите са почти отвесни. Западният скат, както и част от източният, са много стръмни. Крепостната стена е затваряла пространство под формата на неправилен триъгълник с дължина около 350 метра и ширина около 150 - 200 метра. От нея са оцелели останки от четириъгълна бойна кула с височина 7-8 метра, както и руини от източния крепостен зид на две места с дължина съответно 30 и 8 метра, дебелина 1.50 м. и височина до 5 м. Дебелината на зидана кулата варира от 1.20 до 1.40 м. Крепостната стена и бойната кула са изградени от ломен камък, с различна форма и големина, споен с бял хоросан.

 

УРВИЧ… едно стръмно бърдо с обрасла трева и почти изтрити от земята основи, разпиляни ломени камъни и полуразрушена крепостна кула…

Именно от тук идва и названието Урвич.Съкровището на
цар Иван Шишман »


2007 © All rights reserved. Web design by SP Vision Ltd.